Het geheim van Abel Tasman:
“Kleinschalig onderwijs in een positief leerklimaat”
In het reguliere onderwijs blijkt het halen van een diploma vaak lastig. Veel leerlingen passen niet in het systeem en krijgen niet de aandacht en begeleiding die ze nodig hebben. Ze raken hun motivatie kwijt en verliezen de aansluiting. De meeste leerlingen presteren niet zo goed als ze zouden kunnen en ze gaan niet met plezier naar school. Bijlesdocenten en instituten voor huiswerkbegeleiding doen goede zaken. Het aannamebeleid en de bijbehorende toelatingsregels van veel scholen leiden tot veel beperkingen en gemiste kansen.

De focus van het Abel Tasman College ligt op positieve mogelijkheden. Met elke leerling wordt een persoonlijk leertraject afgesproken dat optimaal aansluit bij de behoeften en omstandigheden. In kleine lesgroepen van gemiddeld minder dan 10 leerlingen krijgt elke individuele leerling veel aandacht. Indien nodig krijgen leerlingen extra hulp in steunlessen en hulplessen. Huiswerk wordt voor een groot deel tijdens studie-uren op school gemaakt. Met veel extra aandacht en begeleiding vinden leerlingen hun motivatie weer. Hun inzet wordt beloond met positief resultaat en leren wordt weer leuk.

Het Abel Tasman College heeft een zorgvuldig geformuleerd beleid waarin leerproblemen zoals dyslexie en faalangst veel aandacht krijgen. Onze docenten zijn erop getraind problemen vroegtijdig te (h)erkennen en begeleiden de leerlingen waar nodig. In hun gestructureerde lessen staat het efficient opnemen van kennis en aanleren van vaardigheden centraal.

Behalve aan “leren leren” om je diploma te halen, besteden we ook veel aandacht aan “leren leven”. Daarmee bedoelen we dat we leerlingen ook begeleiden op hun weg naar volwassenheid. We helpen ze realiseren dat ze zelf kunnen kiezen voor een gelukkig en succesvol leven. En als je goed leert leren en goed leert leven, slaag je ook in je leven!
Leerlingbegeleiding
Individuele begeleiding: "Slagen doe je samen"

Op het Abel Tasman College worden leerlingen intensief begeleid. Na een uitgebreide intake, waarbij aandachtig wordt gekeken naar eerdere schoolervaringen en mogelijke vervolgopleidingen, worden traject, tempo en eventuele aanvullende programma’s gekozen. Elke leerling heeft een eigen begeleidster die alle vorderingen bijhoudt. Voor elke individuele leerling wordt een optimale leeromgeving gecreëerd waarin positieve resultaten bijna vanzelfsprekend worden.

Om tot mooie prestaties te komen, is hard leren alleen niet genoeg. Onze begeleiding richt zich ook op jezelf leren kennen, in jezelf geloven en leren hoe je talenten op de juiste manieren in te zetten. Op het Abel Tasman College krijgen de leerlingen de kans en de ruimte om te ontdekken wie ze zijn en waartoe ze in staat zijn. Doelen die eerder onmogelijk leken door blokkades als motivatieproblemen, angsten of onzekerheden blijken met de juiste begeleiding wèl haalbaar. Onder intensieve en positieve begeleiding van onze betrokken leerlingbegeleiders ervaart elke leerling succes.

Leren studeren / Studiezaal
"Slim leren & Studeren"

Studeren kun je leren. Daarom werken de leerlingen op het Abel Tasman College op school aan hun huiswerk. De studiebegeleider is ieder studie-uur actief betrokken bij het bestuderen en beoefenen van de lesstof en helpt bij het plannen van de grote hoeveelheden werk. Met de juiste ondersteuning leer je om slim te studeren, het werk strak te plannen en het overzicht te bewaren.

Veilige en prettige leeromgeving
"Iedereen kent elkaar en helpt elkaar"

Succes boek je in een veilige omgeving waarin je positieve uitdagingen aan kan gaan. Alle medewerkers van het Abel Tasman College dragen bij aan dat leerklimaat. Er wordt op toegezien dat je er bent, dat je doet wat je beloofd hebt en dat je niet achterover hangt. En wij zien direct wanneer jij hulp nodig hebt of als het even niet zo lekker gaat.