Slagen doe je bij Abel Tasman!
Jouw ontwikkeling centraal
KLEINSCHALIG ONDERWIJS IN EEN POSITIEF LEERKLIMAAT

Slagen

Het geheim van Abel Tasman:
“Kleinschalig onderwijs in een positief leerklimaat”
In het reguliere onderwijs blijkt het halen van een diploma vaak lastig. Veel leerlingen passen niet in het systeem en krijgen niet de aandacht en begeleiding die ze nodig hebben. Ze raken hun motivatie kwijt en verliezen de aansluiting. De meeste leerlingen presteren niet zo goed als ze zouden kunnen en ze gaan niet met plezier naar school. Bijlesdocenten en instituten voor huiswerkbegeleiding doen goede zaken. Het aannamebeleid en de bijbehorende toelatingsregels van veel scholen leiden tot veel beperkingen en gemiste kansen.

De focus van het Abel Tasman College ligt op positieve mogelijkheden. Met elke leerling wordt een persoonlijk leertraject afgesproken dat optimaal aansluit bij de behoeften en omstandigheden. In kleine lesgroepen van gemiddeld minder dan 10 leerlingen krijgt elke individuele leerling veel aandacht. Indien nodig krijgen leerlingen extra hulp in steunlessen en hulplessen. Huiswerk wordt voor een groot deel tijdens studie-uren op school gemaakt. Met veel extra aandacht en begeleiding vinden leerlingen hun motivatie weer. Hun inzet wordt beloond met positief resultaat en leren wordt weer leuk.

Het Abel Tasman College heeft een zorgvuldig geformuleerd beleid waarin leerproblemen zoals dyslexie en faalangst veel aandacht krijgen. Onze docenten zijn erop getraind problemen vroegtijdig te (h)erkennen en begeleiden de leerlingen waar nodig. In hun gestructureerde lessen staat het efficient opnemen van kennis en aanleren van vaardigheden centraal.

Behalve aan “leren leren” om je diploma te halen, besteden we ook veel aandacht aan “leren leven”. Daarmee bedoelen we dat we leerlingen ook begeleiden op hun weg naar volwassenheid. We helpen ze realiseren dat ze zelf kunnen kiezen voor een gelukkig en succesvol leven. En als je goed leert leren en goed leert leven, slaag je ook in je leven!
Leerlingbegeleiding
Individuele begeleiding: "Slagen doe je samen"

Op het Abel Tasman College worden leerlingen intensief begeleid. Na een uitgebreide intake, waarbij aandachtig wordt gekeken naar eerdere schoolervaringen en mogelijke vervolgopleidingen, worden traject, tempo en eventuele aanvullende programma’s gekozen. Elke leerling heeft een eigen begeleidster die alle vorderingen bijhoudt. Voor elke individuele leerling wordt een optimale leeromgeving gecreëerd waarin positieve resultaten bijna vanzelfsprekend worden.

Om tot mooie prestaties te komen, is hard leren alleen niet genoeg. Onze begeleiding richt zich ook op jezelf leren kennen, in jezelf geloven en leren hoe je talenten op de juiste manieren in te zetten. Op het Abel Tasman College krijgen de leerlingen de kans en de ruimte om te ontdekken wie ze zijn en waartoe ze in staat zijn. Doelen die eerder onmogelijk leken door blokkades als motivatieproblemen, angsten of onzekerheden blijken met de juiste begeleiding wèl haalbaar. Onder intensieve en positieve begeleiding van onze betrokken leerlingbegeleiders ervaart elke leerling succes.

Leren studeren / Studiezaal
"Slim leren & Studeren"

Studeren kun je leren. Daarom werken de leerlingen op het Abel Tasman College op school aan hun huiswerk. De studiebegeleider is ieder studie-uur actief betrokken bij het bestuderen en beoefenen van de lesstof en helpt bij het plannen van de grote hoeveelheden werk. Met de juiste ondersteuning leer je om slim te studeren, het werk strak te plannen en het overzicht te bewaren.

Veilige en prettige leeromgeving
"Iedereen kent elkaar en helpt elkaar"

Succes boek je in een veilige omgeving waarin je positieve uitdagingen aan kan gaan. Alle medewerkers van het Abel Tasman College dragen bij aan dat leerklimaat. Er wordt op toegezien dat je er bent, dat je doet wat je beloofd hebt en dat je niet achterover hangt. En wij zien direct wanneer jij hulp nodig hebt of als het even niet zo lekker gaat.

Onderwijs

In het reguliere onderwijs blijkt het halen van een diploma soms lastig. Leerlingen passen niet in het systeem, raken de motivatie kwijt en verliezen de aansluiting.
In toenemende mate hebben leerlingen tegenwoordig te kampen met verschillende leerproblemen.
Het Abel Tasman College biedt de meest intensieve begeleiding van alle scholen op het eiland. We hebben een zorgvuldig geformuleerd beleid gericht op leerproblemen zoals bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie en faalangst. Komen er problemen naar boven tijdens een van de intake-gesprekken dan wordt er in nauw overleg een persoonlijk traject gerealiseerd voor de leerling. Daarnaast zijn onze docenten erop getraind problemen bij leerling vroegtijdig te (h)erkennen en ze te helpen en begeleiden waar nodig. De persoonlijke benadering en het goed in de gaten houden van wat een leerling nodig heeft om te slagen op school -en in het leven- is waar wij voor staan:
Leren Leren, Leren Slagen en Leren Leven!

Opleidingen

Het Abel Tasman College op Curaçao bestaat al sinds 1995 en is een particuliere school voor voortgezet onderwijs waar je je lokale diploma kunt halen. Dit lokale diploma is vergelijkbaar met een Nederlands diploma en is volledig erkend door zowel de Nederlandse onderwijsinspectie als de inspectie op Curaçao. Met dit diploma heb je toegang tot het vervolgonderwijs in Nederland, op de Antillen, in het Caribisch gebied en in de Verenigde Staten. Je doet al je schoolexamens en eindexamens op Curacao, je hoeft dus niet naar Bonaire voor staatsexamens!

Het Abel Tasman College biedt versneld onderwijs voor het vsbo-tkl, havo en vwo. Leerlingen doorlopen de lesstof van de laatste twee jaar in één jaar. De lesstof komt in grote lijnen overeen met Nederlands onderwijs. Het belangrijkste verschil is dat in het vak Papiaments op Curacao verplicht is. Voor leerlingen die dit nog nooit gevolgd hebben, is er een speciaal instroomprogramma. Daarnaast verschillen enkele onderwerpen voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis.

Tot laat in het schooljaar is instroom vanuit examenklassen van andere scholen mogelijk. Instromen vanuit het Nederlandse systeem is ook mogelijk. Voor de vakken lichamelijke opvoeding en culturele artistieke vorming gelden vrijstellingen. Verder is er de mogelijk om deelexamen, een deel van de vakken, te doen. Ideaal voor leerlingen die het jaar daarvoor gezakt zijn.

Voor wie?

Vanuit allerlei richtingen ben je welkom op het Abel Tasman College. Middels een uitgebreide intake bespreken we altijd eerst jouw persoonlijke situatie en kijken we hoe we een passend programma voor jou kunnen samenstellen, zodat jij je diploma bij ons kan halen.

Na havo door met vwo?
Binnen één jaar na het afronden van havo je vwo-diploma op zak? Met een intensief programma krijg jij bij het Abel Tasman College de kans om je vwo-diploma versneld te behalen.

Van vsbo naar havo?
Heb jij je vsbo-tkl- of vmbo-tl-diploma gehaald en wil jij dolgraag een havo-diploma bemachtigen? Bij vele scholen is dat door de steeds zwaardere toelatingseisen een stuk lastiger geworden. Wij bieden jou een speciaal doorstroomtraject, waardoor jij je kans kan grijpen en een havo-diploma kan halen. Je kunt 4 havo apart volgen,  maar je kunt ook 4 en 5 havo versneld in 1 jaar afronden.

Blijven zitten?
Ben jij blijven zitten in vsbo 3, vmbo 3, havo 4 of vwo 5? Dan kan jij bij ons een versneld programma volgen en de laatste twee jaar in één jaar doen. Zo gaat er geen jaar verloren en heb jij nog steeds volop kans om je diploma te behalen.

Gezakt?
Ben jij gezakt voor je eindexamen vmbo-tl, vsbo-tkl, havo of vwo en geen zin om het hele eindexamenjaar opnieuw te doen? Op het Abel Tasman College hoef jij alleen de vakken te volgen waar jij een onvoldoende voor haalde. Via certificaten behaal jij alsnog een volwaardig diploma. Je hebt zelfs de mogelijkheid om vakken te laten vallen en andere vakken te kiezen.

Excelleren?
Wil jij het beste onderwijs van Curaçao om zo het maximale uit jezelf te halen? Of wil jij de beste kansen op toegelaten te worden tot je vervolgstudie?  Bij het Abel Tasman College krijg jij de mogelijkheid om de hoogst mogelijke cijfers te behalen.

Rustige leeromgeving nodig?
Zijn de groepen in het reguliere onderwijs te groot voor je en krijg je te weinig aandacht en begeleiding? Dan bieden wij precies wat jij nodig hebt! Zeer kleine groepen, veel persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding. En huiswerk maak je in alle rust op school met een strakke planning.

Net vanuit Nederland gekomen?
Ben jij net vanuit Nederland gekomen en op zoek naar een school waar je soepel kunt instromen? Het Abel Tasman College maakt met jou een passend programma, waardoor wij naadloos zullen aansluiten op jouw school in Nederland.

Van vsbo-pkl naar theoretische leerweg?
Wil jij graag een treetje hoger en een vmbo-tl-diploma halen? Op het Abel Tasman College kan je voor de theoretische leerweg kiezen.

Alsnog een diploma?
Spijt dat je niet hebt doorgezet? Laatbloeiers kunnen alsnog hun diploma halen. Sneller dan in het reguliere onderwijs en met meer begeleiding.

Nieuwe omgeving?
Ben jij toe aan een nieuwe omgeving na de onderbouw? Bij het Abel Tasman College kan je de bovenbouw afmaken op havo niveau. Je volgt dan eerst een jaar havo-4 en doet het jaar daarna je examen.

Overbrug Jaar op Abel Tasman

Zoals we allemaal weten, is het een grote stap voor kinderen om na de havo naar het hbo te gaan. Vooral als je dan ook nog van Curacao naar het buitenland moet daarvoor. Dit geeft veel grote veranderingen tegelijkertijd. In een nieuwe omgeving voor jezelf gaan zorgen, zonder je familie en je vrienden. Een nieuwe school die aanzienlijk moeilijker is, een veel hoger tempo heeft en waar ook meer van je zelfstandigheid wordt verwacht. Je staat grotendeels alleen voor allerlei uitdagingen. Helaas blijkt deze stap voor een groot percentage leerlingen te groot, waardoor ze besluiten te stoppen met hun studie. Het overstappen naar andere studie kost weer een jaar. Daarom besluiten veel leerlingen op Curacao om na het behalen van hun havo diploma nog een jaartje te blijven.

Het Abel Tasman College biedt geslaagde leerlingen de mogelijkheid om zich in zo’n “overbrugjaar” of “pre-academic” jaar grondig voor te bereiden op de grote stap naar het vervolgonderwijs. Je kunt het zo zwaar maken als je wilt, door versneld enkele vakken tot zelfs het volledige pakket van 5 en 6 vwo te volgen. Tijdens dit jaar doe je veel (studie)vaardigheden en kennis op, die je nodig hebt voor je vervolgstudie. Op deze manier maak je hier in een veilige en gecontroleerde omgeving een deel van de ontwikkeling door die je anders zonder begeleiding in het buitenland zou moeten doorlopen. De stap naar je vervolg studie wordt daarmee veel haalbaarder met minder kans op drop-out. Na een jaar je grenzen verleggen op Abel Tasman ben je sterker, bewuster, meer volwassen en aanzienlijk beter voorbereid op de grote stap.

Abel Tasman en Covid-19

Door de lockdown in de eerste helft van het jaar hebben vele leerlingen op Curacao meer dan drie maanden geen les gehad. In eerste instantie omdat veel scholen geen afstandsonderwijs konden faciliteren en daarna omdat er geen social distancing gewaarborgd kon worden op de scholen.

Dit komende nieuwe schooljaar moeten er dus veel lessen ingehaald worden, terwijl nog lang niet overal het onderwijs georganiseerd kan worden met inachtneming van alle beschermende maatregelen.

Met daarbij ook nog de onzekerheid of er een mogelijke tweede golf met bijbehorende lockdown komt, is dit het beste moment om voor het Abel Tasman College te kiezen. Want met onze kleine groepen, is social distancing nooit een probleem. En als er weer een lockdown volgt, schakelen wij probleemloos over op afstandsonderwijs. Wij geven dus gegarandeerd alle lessen.

Met ons versnelde programma, waarbij je de laatste twee jaren in 1 jaar doet, heb je ook nooit een achterstand. Het maakt niet uit welke lessen je vorig jaar gemist hebt, omdat wij alles herhalen, heb je nooit een probleem met de aansluiting. Alles wat je nog nooit hebt gekregen in je lessen, en alles wat je wel hebt gekregen; bij ons wordt alles uitgelegd en gecontroleerd.

Testimonials

Tijdens mijn tienerjaren heb ik me vaak afgevraagd of het aan mijn capaciteit of koppigheid lag dat ik mijn vakkenpakket misschien niet aankon. Precies 13 jaar geleden werd mij duidelijk dat ik problemen had met het geconcentreerd en gemotiveerd kunnen blijven op mijn oude school. Ik was daarom voor mijn laatste jaar op zoek naar een school met wat meer gestructureerde begeleiding waar mijn situatie wat meer begrepen werd. Het voelde voor mij als een kans om toch te bewijzen dat ik vooruit kon werken. Dankzij het Abel Tasman College en met name de aanpak van de rector, de docenten en mijn studiebegeleider kon ik doorpakken en uiteindelijk mijn VWO diploma behalen. Tijdens dit jaar heb ik skills kunnen ontwikkelen die ik nog steeds toe pas in mijn werk. Na een bachelor en master op de TU Delft te behalen ben ik doorgegaan naar de VS waar ik een graduate degree in real estate finance en development heb afgerond aan Harvard University. De manier van gestructueerd werken en efficient leren kwam vaak te pas tijdens mijn 7 jaren als student. Na een aantal jaar in de corporate world te werken met projectontwikkelaars, banken en vastgoedbeleggers in de VS en Nederland heb ik gekozen om ook projecten op Curacao op te pakken. Ik zie dit als een kans om mooie projecten op Curacao te ontwikkelen en bij te dragen aan de economische ontwikkeling van het eiland waar ik vandaan kom.

Philip

Philip

Shakira is enig kind. Gewend aan kleine groepen en veel aandacht. ATC paste derhalve als een gegoten handschoen. Veel persoonlijke aandacht in kleine klassen, waar zwakke punten snel onderkend worden en door extra ondersteuning terdege aandacht besteed wordt aan het bijspijkeren ervan. Afkomstig vanuit het funderend onderwijs met een bindend VSBO advies, kon Shakira al na een semester overstappen  naar Havo/ VWO niveau. Toen Shakira enigszins eigenwijs een Havo studiepakket koos wat mogelijk te zwaar zou kunnen blijken te zijn, werd toch door staf en personeel van de school extra hulp geboden om de studie te kunnen afmaken. Ouders en school geloofden in haar kunnen. Dit jaar kon Shakira met trots haar Havo diploma exacte vakken tonen. De basis om door te stomen naar haar grote wens om medicijnen te gaan studeren is gelegd.

Anoniem

Mijn dochter is gegroeid in haar manier van omgaan met teleurstellingen. Door de goede begeleiding werd Tamara erg rustig en zelfverzekerd. Ze heeft haar hobby’s weer opgepakt en was weer vrolijk en positief over haar toekomst. Een top ervaring. De informatie voorziening was voldoende en erg duidelijk. Het kind staat centraal. De belofte die gedaan wordt aan ouder en leerling aan het begin van het schooljaar, te weten: om success te behalen zullen leerling en school als team samen moeten werken, klopt volledig. Wat er beloofd is, werd ook nagekomen. En daar ben ik het Abel Tasman college heel erg dankbaar voor. Ik was echt radeloos aan het begin van het schooljaar.

Mevr L. de Paula

Onze zoon heeft zijn Havo-5 jaar bij het Abel Tasman College gedaan nadat hij gezakt was op een andere school. Dit heeft goed uitgepakt want hij veranderde van een gedemotiveerde puber in een optimistische jonge man die weet wat hij wil en weet waar zijn kwaliteiten liggen. Het Abel Tasman College benadert de leerlingen op individuele basis waarbij respect, motivatie, het stellen van doelen, stimulatie en discipline voorop staan. Deze mix, aangevuld met een uitstekend niveau van lesgeven heeft ervoor gezorgd dat hij nu vol vertrouwen een vervolgstudie in Nederland gaat doen.

 

Dhr R. Kabel

Mijn dochter had het examenjaar Havo5 2016 niet gehaald, zij zou hierdoor alle vakken opnieuw moeten doen. Bij informeren in de media en ook via collega’s werd het Abel Tasman College aangeraden. Hier werd de mogelijkheid aangeboden om alleen vakken over te doen waarvoor zij gezakt was.  Als ouder was het een genoegen om de school en het functioneren te mogen meemaken. Deskundige leraren, zeer vriendelijk en behulpzaam. Het belang van de leerling staat voorop in alle opzichten.  Altijd goed en prettig contact met ons als ouders en mijn  dochter als leerling. Het schoolgebouw zelf is ook studentvriendelijk in elkaar gezet, altijd schoon en hygiëne staat hoog in het vaandel. Een 10 plus, welverdiende pluim van zeer tevreden ouders en de leerling zelf.

Dhr D. Harms

Mijn zoon is Aden  is meer gefocust en heeft meer interesse. In vergelijking met het VSBO-TKL zijn vooral de exacte vakken van Aden sterk verbeterd. Er is op het Abel Tasman College goede communicatie tussen school en ouders, vooral van de leerlingbegeleider.

Het Abel Tasman heeft meer persoonlijke aandacht omdat de groepen kleiner zijn, en de resultaten zijn duidelijk zichtbaar.

Mevr. A. Westmaas

De toegevoegde waarde van het Abel Tasman College voor mij was de persoonlijke benadering en aandacht voor de leerling. De eigen verantwoordelijkheid van de leerling neemt toe waardoor de kansen voor het met succes  afronden van zijn/haar vervolgstudie aanmerkelijk wordt verhoogd. Beide van mijn kinderen zijn aan het Abel Tasman afgestudeerd.

Dhr G. Sulvaran

Toen Rebecca van Curaçao naar Nederland verhuisde, was ze negen jaar oud en vervolgde ze het funderend onderwijs in Nederland. Nog voor ze dat daar heeft kunnen afronden verhuisde ze naar Sint Maarten, waar zij haar onderwijs aan de International School vervolgde. Op veertienjarige leeftijd kwam ze weer in Curacao wonen. Dat was midden in het tweede leerjaar middelbaar onderwijs en de overstap van International School SXM naar Havo bleek te groot zodat zij had moeten doubleren.

 

Op die leeftijd is blijven zitten niet leuk en de oorzaak lag ook buiten haar invloed. ATC wilde haar wél voorwaardelijk bevorderen naar Havo drie en door hard te werken met de hulp en begeleiding van ATC heeft Rebecca dat jaar gehaald. Ook Havo vier en het examenjaar heeft Rebecca bij ATC gevolgd. Dat dit een succes is geworden blijkt wel uit het feit dat Rebecca, zelfs zonder een herexamen, in 2016 haar Havo diploma heeft behaald. Door dit alles is haar zelfvertrouwen merkbaar versterkt en ook daarvoor moeten we ATC een pluim geven.

 

Ik kan ATC van harte aanbevelen. Kleine groepen, persoonlijke aandacht en ondersteuning waar nodig. Uiteindelijk gaat het niet alleen om het diploma, maar ook om de weg er naartoe.

Dhr. A. de Winter

Het was meer dan alleen lesgeven bij het Abel Tasman College want ik heb mijn zoon zien groeien het afgelopen jaar. Jullie hebben hem geprikkeld om meer te kunnen en willen. Het is jammer dat hij het niet heeft gehaald. Desondanks blijf ik erbij dat hij wat mij betreft geslaagd is. Nadat hij zijn HAVO diploma behaald heeft, vonden mijn man en ik dat hij nog niet klaar was om naar Nederland te gaan. Hij had wel zijn HAVO diploma maar ik vond hem niet voldoende voorbereid om met succes een opleiding in Nederland te starten. Een jaartje niets doen of werken was geen optie. Hij zou geen 2 jaar willen blijven en alleen 5 VWO was ook geen optie. Zo zijn wij uiteindelijk bij jullie terecht gekomen. Bij jullie heeft mijn zoon geleerd hoe je moet leren. Lange dagen van leren, studeren, leren en nog eens studeren. Hij heeft op een hoger niveau gepresteerd. En dat alles geeft mij als moeder de geruststelling dat mijn kind beter voorbereid is op het studentenleven in NL. Wat ons betreft is de doelstelling bereikt, hij is dus geslaagd!

Anoniem

Contact

Neem contact met ons op via onderstaand formulier. U kunt ons ook bellen via ons nummer 7371046 of langskomen, de school is gelegen aan de Gosieweg 22.

Tarieven 2021/2022


";